ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ Διακονία/Κέντρο Ποιμαντικής Γάμου και Οικογενείας

 

    ΚΕΝΤΡΟ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

    Παράνομες συμβιώσεις, Πρόληψη συγκρούσεων διαζυγίων 
 
   


 
 
 
   

 

 

     ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ