Ποιμαντικοί Θεολόγοι- Καθηγητές της Ποιμαντικής

  

   Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος,         

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών   

         Περισσότερα: εδώ

 
Αναρτήθηκε: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

 

              Πληκτρολογήστε   τόν όρο που θέλετε να  αναζητήσετε  στην Εργογραφία του Α.Μ. Σταυρόπουλου