Καλές Διακοπές

          Παρόλες τις μεγαλύτερες ή μικρότερες οικονομικές δυσκολίες ο νεοέλληνας βρίσκει κάποιο χρόνο και κάποιο τόπο καλοκαιρινής ανάπαυλας για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αλλά και η ίδια η χώρα μας προσφέρεται για καλοκαιρινές διακοπές πολλών ξένων, που φιλοξενούνται και απολαμβάνουν λίγες ή περισσότερες ημέρες στον τόπο μας. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η Ελλάδα αυτή την εποχή μεταμορφώνεται σε ένα απέραντο ξενοδοχείο! Οι Έλληνες υποδειγματικά δείχνουμε τον πηγαίο ελληνικό πολιτισμό μιας γνήσιας φιλοξενίας εμποτισμένο από το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος. Ακόμη και οικονομικοί παράγοντες μιλούν για μια οικονομία της φιλοξενίας. Εμείς ευχόμαστε από την καρδιά μας Καλές Διακοπές σε όλους και όλες. Ευκαιρία περισυλλογής και ανασύνταξης!