Λεπτομέρεια ἀπὸ χρυσοκέντητο Λάβαρο

τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
στὴ Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 

Μήνας Ἰανουάριος: Ἡ Ἐκκλησία  μας  τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν Τριῶν Μεγίστων Φωστήρων  τῆς Τρισηλίου Θεότητος 

Ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἔχει καθιερωθεῖ ὀρθότατα ὡς Ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας, καθότι εἶναι μεγάλη ἡ συμβολή τους στὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία. Θὰ μποροῦσαν ἐπίσης δίκαια νὰ θεωρηθοῦν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ὡς ἐμπνευστὲς καὶ διδάσκαλοι τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης καὶ τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Κι αὐτό, γιατὶ «ὁ λόγος τους ἦταν ἔμπρακτος καὶ ἡ πράξη τους ἐλλόγιμη» (ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος).

 

                                                       

Περισσότερα....