Γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέον Ἔτος,

μία καὶ μοναδικὴ εὐχή:

«…καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη» ! 

      (Λουκᾶ 2, 14)

 

 
     
  Περισσότερα