Δια χειρός Κωνσταντίνου Κουτούμπα.
   

 

ΑΓΙΟΤΗΤΑ  σήμερα;

Γιατί  όχι;

Ανταποκρινόμενοι στην προτροπή του Αγίου Θεού «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι» (Α΄ Πέτρου 1, 16), μιμούμεθα τους Αγίους (πρβλ. «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» Α΄ Κορινθίους 11, 1). Διακρίνουμε καιρούς και περιστάσεις, ζούμε μέσα στον κόσμο μ’ ένα τρόπο ξεχωριστό. Ξεκόβουμε, δηλαδή, από μία κοσμική νοοτροπία, που περιορίζει το είναι μας στο «εδώ και τώρα», για να ανοιχτούμε στον Άγιο Τριαδικό Θεό, έτσι ώστε να κοινωνήσουμε τη νέα ζωή μαζί με τους Αγίους, «εδώ και τώρα» αλλά και «για πάντα»!