ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΕΤΩΝ  2014    2015  2016  2017 2018

                    ΣΥΝΕΔΡΙΑ   2019

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

    ΘΕΜΑ: «Οι Φίλοι της  Ζωής»
    Οργάνωση: Σύλλογοι και  φορείς Εθελοντικής Αιμοδοσίας
    Χρόνος: 27, 28, 29 Σεπτεμρβίου 2019
    Σχετικός Ιστότοπος:  εδώ
    Πρόγραμμα Συνεδρίου: εδώ
    Σχετική Εισήγηση: Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Εκκλησία και ΑΙμοδοσία.
    Αναρτήθηκε: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019

 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

    ΘΕΜΑ: «ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
    Οργάνωση: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ
    Χρόνος: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
    Σχετικός Ιστότοπος:  εδώ
    Αναρτήθηκε: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

 

 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

    ΘΕΜΑ: «ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
    Οργάνωση: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
    Χρόνος: 13-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
    Τόπος: Περισσότερες πληροφορίες στο  σχετικό πρόγραμμα- Εδώ
    Σχετικός Ιστότοπος:  εδώ
    Αναρτήθηκε: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 

 11ο North European Conference For Councelling, Therapy and Theology

    ΘΕΜΑ: «For Councelling, Therapy and Theology»
    Οργάνωση: Blue Carpet
    Χρόνος: 3-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  
    Τόπος: Flensburg (Germany)
    Σχετικός Ιστότοπος: εδώ
    Αναρτήθηκε: ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019