Μήνας Νοέμβριος: Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης...

   

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

1. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Καλοσύνη».

2. Α. Μ. Σταυρόπουλου, Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης.

 

Πηγές  Εικόνων:
α.
Εικόνα  κατά ευγενή παραχώρηση του ζωγράφου, Δημήτρη Χατζηαποστόλου από τη νέα ευθύνη, διπλό τεύχος 36-37/ Ιανουάριος – Ιούνιος 2017, σ. 23.