Μήνας Οκτώβριος: Πνευματικοί Γέροντες

    ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

1. Ευγενίου Βουλγάρεως, Τιμή εις πρόσωπον γέροντος, Εφημέριος 1984, σ. 216-217.

2. Α. Μ. Σταυροπούλου, Η στάση φιλοξενίας, Εφημέριος 1984, σ. 200-202.

3. Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας, Η  Τρίτη ηλικία ως θύμα: Πρακτικά της 8ης Μαΐου 2000, Αθήνα 2002, 72 σ.

4. Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Θεοφίλου,Το Θέμα-Δράμα «Γέροι»,  Αθήνα 1973.

5. Παρασκευής Ι. Ρεντζή - Βαϊοπούλου, Οι απόψεις των  σύγχρονων Γερόντων σχετικά με την σωματική και ψυχική εργασία (Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία).

6. Ασημένιας  Κουρτεσάκη, Οι απόψεις των σύγχρονων Γερόντων για θέματα καλλιτεκνίας και ευτεκνίας σε σχέση με την πρόοδο  της Βιοτεχνολογίας και της Γενετικής  και τις θέσεις της Βιοηθικής (Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία  2005).

7. Μορφές Ποιμένων (Ιστοσελίδα με  αναφορά  σε  σύγχρονους Γέροντες).

Πηγές  Εικόνων:
α. Εικόνα: Ζωγραφικός Πίνακας π. Σταματίου Σκλήρη.