Σχετικά  για την  Αστική Ποιμαντική


         


 
Έρευνα
Προλογικό,  Πόλεις και μνήμες: Η Αθήνα και τα πέριξ της Αττικής
 
Κείμενα
Πνευματική Ιχνηλασία
Πύλες της μνήμης
Επί γης  αλλοτρίας
Πόλεις και μνήμες
Ο Θεός στην πόλη
Σχεδία πόλις
Χώροι  ζωής-Ψυχολογική θεώρηση
Τα θεμέλιά μου στα βουνά
Ως δια πυρός
 
Βιβλιογραφία
Ευθυμίου Στύλιου, Επισκόπου Αχελώου, Το σύγχρονον Αστικόν Περιβάλλον ως ποιμαντικό πρόβλημα, Μελέτη Ποιμαντικής Κοινωνιολογίας, Αθήνα 1980.
 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Προβλήματα του τρόπου ζωής των κατοίκων των μεγάλων πόλεων, Αθήνα 2006.
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016