Έρευνες

(Σημείωση: Στην Παρούσα Ιστοσελίδα παρουσιάζονται έρευνες που  αναφέρονται  άμεσα   σε Ποιμαντικά Θέματα) 

   2012 

 

Έρευνα με Θέμα: «Ο Χριστιανισμός, η πιο δημοφιλής από τις παγκόσμιες θρησκείες.

        Δημοσίευση: 2012
 
       Σχόλια και στοιχεία της Έρευνας: εδώ
       Πληθυσμός Θρησκειών ανά χώρα: εδώ 
       Πληθυσμός  Χριστιανών ανά ήπειρο: εδώ 
Αναρτήθηκε: Τρίτη  16  Φεβρουαρίου  2016

 

   2005

 

    Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα  Σήμερα

        Διεξαγωγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,
 
       Στοιχεία της Έρευνας: εδώ
 
Αναρτήθηκε: Τρίτη  9   Φεβρουαρίου  2016