ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου 

και των συνεργατών της Διαποίμανσης

Με έναυσμα έναν πίνακα του π. Σταμάτη Σκλήρη:

Η συζήτηση γύρω από τον πίνακα -

Οι Απαντήσεις - H μαρτυρία του καλλιτέχνη

 

 

 

Περισσότερα