Ἱερατικὴ οἰκογένεια.

   

 

Μέ ἀφορμή τήν ἐβδομάδα ἱερατικῶν κλήσεων (5-11 Μαρτίου) 

Τό παράδειγμα τῶν  γονέων εἶναι μεγάλος  συντελεστής στήν ἱερατική μόρφωση τοῦ παιδιοῦ. Μέ τήν  ζωή τους διοχετεύουν στό παιδί τους τόν δικό τους τρόπο γιά νά σκέπτεται, νά αἰσθάνεται καί νά ἐνεργεῖ, χωρίς νά τό γνωρίζουν καί οἱ ἴδιοι, τό πλάθουν καθ ὁμοίωσή τους, τοῦ δίνουν τήν δική τους ἠθική φυσιογνωμία. Για νά γίνει ἕνας καλός ἱερέας χρειάζεται μίαποδειγματική χριστιανική οἰκογένεια. θεῖος σπόρος χρειάζεται νά προφυλαχθεῖ, νά καλλιεργηθεί, ν΄αναπτυχθεῖ μέ ἀγάπη καί σεβασμό ἀπό χέρια λεπτά καί προσεκτικά, δηλαδή γονεϊκά.
                                                                                          
(ἀπόσπασμα
ἀπό την ἐγκύκλιο 2984/2017  τῆς Ἱ.Σ.)