Μέ  ἀφορμή τήν ἐβδομάδα Ἱερατικών κλήσεων (5-11 Μαρτίου 2018)

     

ΣΧΕΤΙΚΕΣ    ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Ποιμαντική τῶν ἱερατικῶν  κλήσεων, Περιοδική Έκδοση, Παραστάτης τεῦχος 1, Μάρτιος 2016.

2. Ἐγκύκλιος    28984/8-2-2017  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος (Περί τῶν ἱερατικῶν κλήσεων)

3. Ἐγκύκλιος    2991/20-2-2018  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος (Περί τῶν ἱερατικῶν κλήσεων)

 

 

Εἰκόνα ἀρχικής  σελίδας: Ἀπό τό ἀρχεῖο περιοδικῆς ἒκδοσης τοῦ Ἀττικού Μετρό (χ.χ.).