ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ Σεμινάρια 
       (Άλλων ετών:  2016)

                Έτους  2015

 
 

Σεμινάριο για το Διαζύγιο

        
         Θεματική Ενότητα: Ποιμαντικά Προβλήματα

         Πηγή, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

         Κεντρικός  Εισηγητής: Βασίλειος Φθενάκης
         Χρόνος διεξαγωγής: 28-29  Νοεμβρίου 2015 
         Γενικές Πληροφορίες για το Σεμινάριο: εδώ , Video απο το σεμινάριο 
         1η Εισήγηση: "Αντιμετωπίζοντας το διαζύγιο, Στρατηγικές μετάβασης από άνδρες και γυναίκες"
         2η Εισήγηση: "Αλλάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα: αλλάζουμε το παράδειγμα για ισότητα στην εκπαίδευση" 
        
Αναρτήθηκε: Παρασκευή  8  Ιανουαρίου 2016